Partners


De Vlaamse Werkgroep Voeding en beweging, met 28 vertegenwoordigers uit de gezondheids-, voedings-, en sportsector, geeft advies bij het realiseren van de Vlaamse gezondheidsdoelstelling voeding en beweging en het actieplan dat daar uitvoering aan geeft.

Intentieverklaring met Sport


De Vlaamse ministers van Volksgezondheid en van Sport hebben op 25 oktober 2010 een intentieverklaring (PDF, 230 kB) ondertekend over de afstemming van het beleid rond gezondheid, beweging en sport. Daarmee engageerden ze zich om concreet samen te werken op het vlak van gezondheidspromotie en -bescherming. De gezondheidsdoelstelling en het Vlaams actieplan voeding en beweging gelden daarbij als uitgangspunt.

Collectieve gezondheidsovereenkomst met voedingsindustrie


Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen heeft op 8 maart 2010 een  collectieve gezondheidsovereenkomst (PDF, 288 kB) afgesloten met Fevia Vlaanderen, de beroepsfederatie van de voedingsindustrie. Fevia Vlaanderen engageerde zich daarin om mee te werken aan het realiseren van de gezondheidsdoelstelling voeding en beweging.

Partners in de uitvoering


De Vlaamse overheid werkt voor de uitvoering van haar preventiebeleid rond gezonde voeding en beweging samen met een aantal partnerorganisaties, organisaties met terreinwerking, diensten en zorgverleners.