Voldoende fysiek actief


De eerste subdoelstelling gaat over voldoende fysieke activiteit om gezondheidswinst te bekomen.

Voor een volwassene betekent dit:

  • ofwel 10.000 stappen per dag zetten;
  • ofwel dagelijks minstens een half uur bewegen met een matige fysieke inspanning. Dat is een inspanning waarbij je iets dieper en sneller gaat ademhalen;
  • ofwel 3 dagen per week minstens 20 minuten intens bewegen.

Voor ouderen raadt de Wereldgezondheidsorganisatie aan dit aan te vullen met oefeningen die de flexibiliteit, het evenwicht, de kracht, de uithouding en de coördinatie bevorderen. Dat vermindert ook het risico op vallen.

Kinderen en jongeren (tot 18 jaar) zouden minstens 1 uur per dag matig tot intens fysiek actief moeten zijn. De bewegingsactiviteiten worden best aangepast aan het ontwikkelingsniveau. Plezierbeleving en variatie staan centraal. Het is aanbevolen de activiteiten aan te vullen met oefeningen die de flexibiliteit, het evenwicht, de kracht, de uithouding en de coördinatie bevorderen.

Opgesplitst per leeftijd geeft dat volgende streefcijfers:

Subdoelstelling 1: Tegen 2015 stijgt het percentage personen dat voldoende fysiek actief is om gezondheidswinst te behalen met 10%-punten. (1)

Jongeren 12 tot 14 jaar (2) Jongens Tegen 2015 stijgt het percentage jongens uit deze leeftijdsgroep dat de aanbeveling voor voldoende fysieke activiteit haalt van 74% tot 84%.
Meisjes Tegen 2015 stijgt het percentage meisjes uit deze leeftijdsgroep dat de aanbeveling voor voldoende fysieke activiteit haalt van 47% tot 57%.
Jongeren
15–18 jaar (3)
Jongens Tegen 2015 stijgt het percentage jongens uit deze leeftijdsgroep dat de aanbeveling voor voldoende fysieke activiteit haalt van 67% tot 77%.
Meisjes Tegen 2015 stijgt het percentage meisjes uit deze leeftijdsgroep dat de aanbeveling voor voldoende fysieke activiteit haalt van 42% tot 52%.
Volwassenen
19–59 jaar (4)
Mannen Tegen 2015 stijgt het percentage mannen uit deze leeftijdsgroep dat de aanbeveling voor voldoende fysieke activiteit haalt van 49% tot 59%.
Vrouwen Tegen 2015 stijgt het percentage vrouwen uit deze leeftijdsgroep dat de aanbeveling voor voldoende fysieke activiteit haalt van 29% tot 39%.
Ouderen 60+ (5) Mannen Tegen 2015 stijgt het percentage mannen uit deze leeftijdsgroep dat de aanbeveling voor voldoende fysieke activiteit haalt van 17% tot 27%.
Vrouwen Tegen 2015 stijgt het percentage vrouwen uit deze leeftijdsgroep dat de aanbeveling voor voldoende fysieke activiteit haalt van 11% tot 21%.


[1] %-punten: verwijzen naar het rekenkundig verschil tussen 2 percentages.
[2] Lefevre J., et al., 2002
[3] Lefevre J., et al., 2002
[4] Steunpunt Sport, beweging en Gezondheid in Vlaanderen, 2002–2006
[5] Steunpunt Sport, beweging en Gezondheid in Vlaanderen, 2002–2006