Evenwichtige voeding


Een evenwichtig eetpatroon voldoet aan de richtlijnen van de actieve voedingsdriehoek. Dat zijn de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad in een praktisch schema. Het gaat om aanbevelingen over hoeveel water, groenten, vlees etc. die we dagelijks zouden moeten eten.

Subdoelstelling 4: Tegen 2015 eten meer mensen evenwichtig volgens de aanbevelingen van de actieve voedingsdriehoek

Water Tegen 2015 stijgt het percentage personen dat de aanbeveling voor water haalt van 22% tot 32%.

Tegen 2015 stijgt de gemiddelde inname van water met 10% (van 669 naar 736 ml/dag).
Groenten Tegen 2015 stijgt het percentage personen dat de aanbeveling voor groenten haalt van 1% tot 11%.

Tegen 2015 stijgt de gemiddelde inname van groenten met 10% (van 147 naar 162 g/dag).
Fruit Tegen 2015 stijgt het percentage personen dat de aanbeveling voor fruit haalt van 5% tot 15%.

Tegen 2015 stijgt de gemiddelde inname van fruit met 10% (van 113 naar 124 g/dag).
Melkproducten en calciumverrijkte sojaproducten Tegen 2015 stijgt het percentage personen dat de aanbeveling voor melkproducten en calciumverrijkte sojaproducten haalt van 4% tot 14%.

Tegen 2015 stijgt de gemiddelde inname van melkproducten en calciumverrijkte sojaproducten met 10% (van 165 naar 182 g/dag).
Restgroep Tegen 2015 stijgt het percentage personen dat de aanbeveling voor de restgroep haalt van 5% tot 15%.

Tegen 2015 daalt de gemiddelde inname van de restgroep met 10% (van 703 kcal naar 633 kcal/dag).