Starten met borstvoeding


Borstvoeding is de ideale voeding vanaf de geboorte. Op dit moment geeft slechts 64% van de vrouwen (gemeten op dag 6 na de bevalling) (al of niet exclusief) borstvoeding. Tegen 2015 moet dat cijfer 74% bedragen.

Meer weten over borstvoeding? Surf naar www.kindengezin.be