Nuttige links

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie voor informatie over de actieve voedingsdriehoek, praktische voedings- en bewegingsaanbevelingen en beschikbare materialen

www.gezondheidstest.be – Test je eigen voedings- en bewegingsgewoonten

Federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Hoge Gezondheidsraad voor de theoretische voedingsaanbevelingen voor België

Kind & gezin voor tips en adviezen voor de voeding van zuigelingen, peuters en kleuters

Nutrition Information Center voor tips en adviezen over gezonde voeding

Nubel voor de voedingsmiddelentabel en –planner

Vlaamse beroepsvereniging voedingsdeskundigen en diëtisten

BLOSO

Stichting Vlaamse Schoolsport

SMOVE met informatie over een duurzaam mobiliteitsaanbod en inspirerende verhalen

Okra-Sport, S-sport en Sportelen met informatie voor de sportieve 50+’ers.

Logo’s Vlaanderen

Voeding en beweging in relatie tot ziektenAnders eten