Basisscholen en secundaire scholen kunnen op www.gezondeschool.be hun beleid rond dranken en tussendoortjes analyseren. Ze krijgen zo zicht op de huidige situatie, en een advies op maat rond het drank- en tussendoortjesaanbod, de organisatie van de gezondheidseducatie en de uitbouw van een schoolbeleid hierrond. Voor secundaire scholen is er ook educatief materiaal beschikbaar over het leren lezen van etiketten en het vergelijken van dranken en tussendoortjes.


Pijlers Reglementering en afspraken
Aanbod en structurele maatregelen
Informeren en sensibiliseren
Doelgroep Basisonderwijs
Secundair onderwijs
Leeftijdsgroep Kleuters 4-6 jaar
Lagere schoolkinderen 7-12 jaar
Jongeren 13-18 jaar
Intermediaire doelgroep/partner Leraren, directie, CLB-medewerkers, pedagogische begeleiders
Werkvorm Online analyse-instrument; aanbevelingsbrochure, affiches; educatief materiaal

Beschikbare materialen


  • Brochures
  • Affiches
  • Analyse-instrument (online)
  • Lesmodule winkeloefeningen


Contactgegevens


VIGeZ
Loes Neven
G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel

Loes.neven@vigez.be

02 422 49 38