Nv gezond wil werknemers langer aan het werk houden door gezonde leefgewoonten te stimuleren via een gezondheidsbeleid op het werk. De methodiek zorgt ervoor dat een gezondheidsbeleid binnen handbereik van KMO’s komt, met stappenplannen voor de opzet van gezamenlijke gezondheidsactiviteiten (beweging en voeding) en een gezondheidsbeleid in elk bedrijf op het terrein.
 

Pijler Informeren en sensibiliseren / Deskundigheidsbevordering (= educatie) / beleid; aanbod en structurele maatregelen (omgeving); reglementering en afspraken
Doelgroep KMO-werkgevers (bedrijventerreinen) / Dienstverleners KMO's
Leeftijdsgroep Jong volwassenen 19-25 jaar / volwassenen 26 - 59 jaar /ouderen > 60  jaar
Intermediaire doelgroep/partner Externe preventiediensten
Werkvorm Online instrumenten, vorming dienstverleners

Beschikbare materialen


Leidraad voor leefstijladvies, een interactieve website, een stappenplan clusteractiviteiten, een stappenplan gezondheidsbeleid.

Contactgegevens


VIGeZ, Joeri Vannyvel
G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel

joeri.vannyvel@vigez.be

02 422 49 37