Projecten

Sport Na School

Kadert binnen de Brede School met sportaanbod en focus op naschoolse sport hierbinnen en in de driehoek club-gemeente-school. Uitgebreid aanbod van sport en beweging gecoördineerd door de Flexibele opdracht leerkracht lichamelijke opvoeding (FOLLO), onder aansturing van het Vlaams Bureau voor Schoolsport (SVS en Bloso).