Sprekende cijfers

Cijfers gezondheidsenquête 2008 (WIV)


Gewicht – overgewicht - obesitas


Volwassenen  

Afbeelding 2
 
Gemiddelde relatief gewicht (BMI) bij de volwassen bevolking, per jaar en per gewest.
 
Gemiddelde relatief gewicht (BMI) bij de Vlaamse volwassen bevolking, volgens leeftijd en geslacht

De gemiddelde BMI-waarde voor volwassenen in het Vlaams Gewest is 25,3. Ook hier is dit gemiddelde beduidend hoger bij mannen (25,7) dan bij vrouwen (24,9). Voor het overige lopen de resultaten voor het Vlaams Gewest samen met deze voor het hele land:

  • toename van de BMI-waarde naarmate de leeftijd stijgt (behalve voor de oudste leeftijdsgroepen)
  • een hogere gemiddelde BMI-waarde voor de lager geschoolden
  • geen samenhang tussen de urbanisatiegraad en de gemiddelde BMI-waarde

Zoals in België, stijgt het gemiddelde BMI ook in het Vlaams Gewest vanaf 1997 opmerkelijk.


Afbeelding 3
 

Percentage van de volwassen bevolking met overgewicht (BMI ≥ 25) per jaar en per gewest
 
Jongeren


17% van de jongeren in het Vlaams Gewest kampt met overgewicht. Een fenomeen dat zowel bij jongens als meisjes praktisch even vaak voorkomt. Opmerkelijk is wel dat jongeren uit huishoudens met een lage opleiding meer te maken krijgen met overgewicht.

Gemiddeld 4% van de jongeren in zwaarlijvig. Vooral in de leeftijdsgroep 5-9 jaar wordt zwaarlijvigheid het vaakst opgemerkt.
 

Afbeelding 4
Afbeelding 5
 
 
Percentage van de jongeren (van 2 t.e.m. 17 jaar) met linker grafiek overgewicht en rechter grafiek obesitas, volgens geslacht en leeftijd