Vermijd ziektes


Onevenwichtig eten, in combinatie met een inactieve leefstijl, is niet zo bevorderlijk voor de bloeddruk, cholesterol, BMI, middelomtrek en suikerspiegel. Ook roken, stress en andere leefstijlfactoren spelen een belangrijke rol in de relatie tot gezondheid en ziekte. Voorkomen is dus beter dan genezen. En dat doe je door evenwichtig te eten en voldoende te bewegen.  30 tot 40% van de kankergevallen Onevenwichtige voeding en een gebrek aan lichaamsbeweging zijn onder meer verantwoordelijk voor 30 tot 40% van de kankers en voor ten minste 1/3 van de vroegtijdige sterftegevallen door hart- en vaatziekten, overgewicht en obesitas. Ook diabetes type 2, tandbederf en osteoporose worden gelinkt aan overgewicht.

Overgewicht en obesitas


Obesitas is de belangrijkste welvaartsziekte. De BMI, zowel bij mannen als vrouwen, neemt toe met de leeftijd. Ten minste 10% van de volwassen bevolking is obees (BMI vanaf 30). In de leeftijdsgroep 60 tot 74 jaar heeft meer dan 60% overgewicht.

Diabetes


Diabetes Mellitus of suikerziekte is een chronische aandoening waarbij er te veel glucose in het bloed aanwezig is. Alsmaar meer mensen worden met deze ziekte geconfronteerd.  

Er wordt vooral een onderscheid gemaakt tussen diabetes die ontstaat door onvoldoende productie van insuline (type 1), en een vorm die ontstaat door onvoldoende werkzaamheid van de geproduceerde insuline (type 2). 

Meer dan 90% van de diabetici heeft type 2 diabetes, ongeveer 10% heeft type 1. Type 1 ontstaat meestal bij kinderen of jonge volwassenen (jonger dan 40 jaar). Diabetes type 2 komt de laatste tijd meer en meer voor bij jonge kinderen omdat die steeds vaker verkeerde voedingsgewoonten aannemen en minder bewegen. Overgewicht en een zittend leven zijn zeer belangrijke risicofactoren voor diabetes type 2.

Meer info over diabetes: www.diabetes-vdv.be

Hart- en vaatziekten


Tot de hart- en vaatziekten behoren coronaire hartziekten, cerebrovasculaire ziekten en perifere vaatziekten veroorzaakt door atherosclerose. Het risico op hart- en vaatziekten wordt bepaald door de aan- of afwezigheid van risicofactoren. Voedings- en beweeggewoonten behoren tot de beïnvloedbare factoren. Daarom worden een gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging - samen met niet roken en een gezond gewicht - aanbevolen om hart- en vaatziekten te vermijden. 


Mondhygiëne en mondaandoeningen


Onze voeding en voedingsgewoonten beïnvloeden rechtstreeks de gezondheid van de mond, en die van de tanden in het bijzonder. Wat je eet en drinkt is zeker van belang, maar ook hoe je eet en drinkt. Beschermend zijn water, zuivelproducten, speeksel, fluoride en vet.

Meer info over mondhygiëne en mondaandoeningen: www.tandarts.be. Lees ook: Tandvriendelijk voedingsadvies.

Metabool syndroom


Het metabool syndroom wordt gekenmerkt door het samen voorkomen van een aantal metabole afwijkingen. Het gaat hier onder meer om een gestoord bloedsuikergehalte, hoge bloeddruk, obesitas, atherogene dyslipidemie, stoornissen in de bloedstolling. Ook fysieke fitheid en activiteit worden als belangrijke factoren van dit syndroom beschouwd.